MitolojiNedir?

 Mitos söylenen ya da duyulan sözdür; masal, öykü, efsane anlamına gelir. Loji ise, ilk anlamı söz olmakla birlikte bilim anlamına gelir. O halde mitoloji efsane bilimi anlamına gelmektedir. Mitos, çok tanrılı bir dinin tanrıları üzerine anlatılan öyküler anlamına geldiği halde hiç bir zaman ilk çağda bir din kitabı haline gelmemiştir. Çünkü bu efsaneler, tek tanrılı dinlerde olduğu gibi inanç düzeyine yükselmemiştir. Sözlü ya da yazılı edebiyat ve sanat kollarının hepsinde durmadan konu edinilip işlenen ve işlendikçe değişen mitoslar ne kadar ozan, yazar, sanatçı varsa o kadar biçim almış ve bu nedenle hiç bir zaman belli bir dinin tek kitabı halinde toplanmamıştır. İlkçağ mitosu laiktir; din adamının değil, sanatçının uğraşıdır.
 
Mitoloji deyince, başta Yunan-Roma mitolojisi diye bir kavram akla gelir. Oysa bir öykünün Yunanca ya da Latince yazılmış olması, o öyküyü ne Yunan’a, nede Roma’ya mal eder. Söz konusu Akdeniz mitolojisidir ve anavatanı Anadolu’dur.

Devamı için >>> tıklayınız


     
  Evrenin Oluşumu ve Tanrıların Doğuşu

  Hesidos'a göre ilk oluşum yani evrenin başlangıçı belirsizlik veya sonsuz boşluk, karışıklık anlamına gelen Khaos'tu. Khaos içinden ilk Gaia ( toprak ana ) oluştu. Gaia belirsiz olmayıp bir biçime sahipti, her şeyi doğuran evrensel bir ana olup tüm tanrılar, insanlar ve hayvanlar Gaia üzerinde yaşıyorlardı. Khaos ve Gaia'nın ardından ölüler ülkesinin en derin yeri Tartaros ve Eros ( Aşk ) doğdu. Daha sonra doğan yeraltı karanlığı Erebos ve yeryüzü karanlığı Nyks birleşerek ışıklı göğü ve günü ( Hemera ) meydana getirdiler.
  Toprak ana Uranos ( gök ) , Deniz ( Pontos ) ve dağları yarattı.Bunlarla birleşerek yeryüzünü tanrılarla doldurmaya başladı. Gök ile birleşmesinden  6 erkek, 6 dişi olmak üzere 12 Titan doğdu.

Devamı için >>> tıklayınız


     
  Oniki Olymposlu Tanrılar

  Zeus altından yapılma bir tahtta oturmaktaydı, diğer tanrılar onun huzurunda eğlence ve şölenler düzenler, mutlu hayat sürdürürlerdi. Tanrıların yaşamları da insanların yaşamlarına benziyordu. İnsanlar gibi giyiniyorlar, ilişkiye giriyorlar,  sevinç, neşe, öfke ve kavga yaptıkları oluyordu. Ama Olymposta mutlak tek hakim olan Zeus'du. Tanrılar onun emrinden dışarı çıkamazlardı. Bütün tanrıların sarayları Olympos'un tepelerinde olduğu halde sadece Hades yeraltına hükmettiği için Olympos'ta oturmazdı. Olympos'da bu tanrıların dışında ikinci derece tanrılarda oturmaktaydılar. Bunlardan Musalar, Kharitler ve Horalar şarkılarıyla Olymposa eğlence verirlerdi.   

Devamı için >>> tıklayınız


     
  Mitolojik Efsaneler

  Mitolojilerin en güzeli olarak olarak kabul edilen klasik mitolojideki öykülerin tamamına yakın bir bölümü ya Anadolu da geçmektedir, ya da Anadolu ile ilintilidir. Sitemizde bunlardan bir bölümüne yer vermiş bulunmaktayız.

Devamı için >>> tıklayınız


     
  Takım Yıldızlarının Mitolojik Öyküleri

   Dünya’dan bakıldığında grup halinde görülen yıldızlar topluluğuna takımyıldız denir. Gruptaki yıldızlar birbirine sanal (düşsel) çizgilerle bağlanacak olursa, ortaya belirli şekiller çıkar. Eski astronomlar bu şekilleri efsanelerdeki belirli hayvanlara ve kahramanlara benzetmiş ve bunların tanrılarca gökyüzüne çıkarıldıklarına inanmışlardır.
  Takımyıldızların büyük bölümünü, eski Yunanlılar ve Romalılar adlandırmıştır, ama onlar da bu adları Babilliler’den almış olabilirler. Takımyıldızların oluşturduğu şekiller geceleri gökyüzünde incelenecek olursa, bu şekillerle gerçek nesneler arasındaki ilişkiyi fark etmek kolay olmayabilir.

Devamı için >>> tıklayınız


     
     
 

Site tasarımı - site içindeki bilgiler ve fotoğraflar tamamen didimli.com ekip çalışması sonucunda ortaya çıkmıştır, izinsiz alıntı yapılamaz...