Prehistorik Kaya Resimleri
     
 

 Bafa Gölü bölgesindeki Beşparmak Dağları'nda bulunan "Latmos Prehistorik Kaya Resimleri" ile bölgenin tarih başlangıcının M.Ö. 6 bin yılına uzandığını saplanmıştır.  Avusturalyalı Prof. Dr. Anneliese Peschlow tarafından Beşparmak Dağları'nda yapılan kazı çalışmaları sonucunda kaya resimlerinin  Prehistorik Çağ'a ait olduğu anlaşılmıştır.  Ayrıca bu kaya resimlerinin Anadolu'nun batı kıyısındaki 'Prehistorik kaya çizimciliğinin' ilk örnekleridir.  Şimdiye kadar, yüz kadar kaya resmi bulunmuş olup. Resimlerin asıl buluntu yerleri ana dağ sırtının çevresi olmakla birlikte, yayılım bölgesi, Çine çayı Vadisi'ni de kapsamaktadır. Konu ve betimleme biçimi açısından homojen bir grup oluşturmakta, birkaç ayrıntı dışında ne Ön asya' da ne de Akdeniz Havzası'nda benzerlerine rastlanılmamaktadır.  Bulunan kaya resimlerinin kendi türünde eşsiz olma özelliğine sahiptir.

 
     
 
     
 
     
 
     

     
     
 
 
 
  Gezi Ekibi ve Fotoğraflar:    Mehmet Gölebatmaz  -  Eyyüp Gölebatmaz  - Mustafa Şentürk     19 Nisan 2009
 
 

Site tasarımı - site içindeki bilgiler ve fotoğraflar tamamen didimli.com ekip çalışması sonucunda ortaya çıkmıştır, izinsiz alıntı yapılamaz...