Orthosia  ( Toroslar )
     
 

  Aydın'ın Yenipazar ilçesine 5 km uzaklıktaki Donduran Köyü sınırları içerisinde yer alan  Orthosia’nın ismi Ptolemaios, Polybos, Pilinius ve Strabon’da geçmesine karşılık yeterli bir bilgi verilmemiştir.
Strabon Orthosia'dan Karia yerleşmesi olarak söz eder.
   İfade şu şekildedir:
  "Nysa yakınlarında, Maiandros nehrinin öte kıyısında önemli yerleşmeler vardır; Koskinia ve Orthosia’’ı kastediyorum."


  M.Ö. Yedinci yüzyılda Kimmer'lerin saldırısına uğrayan kent, Lydia Kralı Alyattes'in Kimmer'leri yenmesi sonucu  Lydialıların eline geçer. M.Ö. Altıncı yüzyılda ise İonia birliğine katılır ve daha sonra Pers istilaları sonucunda birçok Anadolu kenti gibi Perslerin egemenliğine girmiştir.

  Orthosia Hellen dilinde Artemis’e yakıştırılan isimlerden biri olup “dürüst,doğru ve adil” anlamına gelmektedir. Büyük olasılıkla bu sözcük Luwi veya Karia dillerinden alınarak Hellence'ye uyarlanmıştır.

  Bütün Antik Çağ Tarihçileri aşağı yukarı Orthosia’nın yerini tarif ediyor olsalar da, Orthosia’nın tarihçesi hakkında bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle ne zaman ve nasıl kurulduğunu bilinmemektedir. Yalnız Alabanda ve Mylassa ile birlikte Rodos’a bağlandıklarında ona baş kaldırmışlardır. Bu kentlerin Rodos’a karşı başlattıkları savaş M.Ö. 167’de bu kentin yakınında yapılmıştır.

  Orthosia’dan günümüze yalnızca köyün bitişiğindeki tepe üzerinde,oldukça iyi durumda bir Orta çağ kalesi gelebilmiştir, onun dışında başka bir kalıntıya toprak üzerinde rastlanamamıştır. 

  Gezi Notları: Oldukça geniş bir alana yayılan antik kentin hemen hemen tamamı toprak altında bulunmaktadır. Yenipazar ilçesinde ve Donduran Köyünde birçok evin yapımında antik kente ait sütun, mermer vb. kalıntılar kullanılmıştır. Çoğu bakir antik kentlerde olduğu gibi Orthosia'da da define avcılarının ( mezarcıların ) izlerine rastlanılmaktadır.
  Görsel açıdan antik kentte ilgi çekecek kalıntı bulunmamasına rağmen, Arkeolojiye merak duyanlar için iki saatlik keyifli bir geziyi önermekteyiz.

 
     
 
     
 
     
 
     
     

 Gezi Ekibi ve Fotoğraflar : Eyyüp Gölebatmaz  - Bilal Süren       Gezi Tarihi :  04 Ekim 2010

 
 

Site tasarımı - site içindeki bilgiler ve fotoğraflar tamamen didimli.com ekip çalışması sonucunda ortaya çıkmıştır, izinsiz alıntı yapılamaz...