Keramos ( Ören )
     
 

  Keramos'un tarihi  dört bin yıl öncesine gidiyor.  Antik çağın ünlü kentlerinden biri olduğu için etraf tarihi eserlerle dolu. Fazla uzağa gitmeye de gerek yok. İlçe merkezindeki belediye binasının önü adeta açık hava müzesi gibi. Çarşı içi, sokak araları tarihi eserlerle dolu. Sokak aralarında dalıp biraz dikkatle bakarsanız, kim bilir kaç bin yıllık görkemli bir tapınak kapısının boşluğunun taşlarla doldurularak veya bir lahitin bahçe duvarı olarak kullanıldığını görebilirsiniz.
  Keramos kralların başkenti olan Ören, seramikleriyle ünlü bir şehir. O kadar ki, tarihte ilk seramikçilik sanatı burada başlamış. Ayrıca Roma olimpiyatlarını kazanan ilk antik kent de burasıdır.

Coğrafi konumu :
Antik evrede seramik körfezi adıyla anılan keramos körfezi, güneyde Knidos ve kuzeyde Myndos dağlık çıkıntıları ile sıkışmış ve batıda da Kos adasıyla adeta kapatılmış bir ticaret gölüdür. Antik dönemde Karia hakimiyetindeki körfeze Halikarnassos, Kedrai ve Keramos gibi ünlü isimli kentlerin cepheleri bakmaktaydı ve bu kentlerin kültürel, ekonomik alanda gelişmesinde körfez fevkalade önem teşkil etmiştir.
İklimsel Özelliği :
Örende Akdeniz iklimi egemendir.Kışın yağışlı ve ılık, yazın ise kurak ve sıcaktır.Yıllık ortalama sıcaklık 20 derece civarındadır.Temmuz ve ağustos aylarında yörenin sıcaklığı 32-34 derece arasındadır.Kışın ise sıcaklık 10 derecenin altına düşmez. Deniz suyu sıcaklığı ise yıllık ortalama 22 derece civarındadır. Bu sıcaklık ağustos ve eylül aylarında 24 ila 26 dereceye çıkmaktadır.Gökova Körfezi’nden esen lodos rüzgarı yazın doğal klima etkisi sağlamaktadır.
Bitki Örtüsü :
Alanda akdeniz bitki örtüsü hakimdir. Zeytinlik, çam ormanı ve makiliklerden oluşmaktadır. Çam ormanlarının bulunduğu bölgelerde ıtırlı bitkiler yoğundur. Bu bitkilerden bazıları adaçayı, kekik, elmaçayı ve defnedir. Bitki örtüsünün önemli özelliklerinden biri de dünyada nadir rastlanan yabani orkide çeşitlerine sahip olmasıdır.
Tarihçe :
Yunanlı antik çağ tarihçisi Strabon’un belirttiğine göre Keramos antik kentinin çok fazla köyü olduğunu yazmaktadır. Keramos, yunancada çömlek, kiremit anlamına gelmektedir.Keramosda rastlanan ve en tipik olgu, antik evreden Osmanlıların son evrelerine değin, yüzyıllar içinde yapılarda ve mahallelerde görülen yerleşim sürekliliğidir. Karianın Helenistik, Roma ve Bizans uygarlıklarınca yaşanan bu topraklarda antik döneme ait pek çok anıtı bünyesinde barındırmaya devam etmektedir.Günümüzde kısmen korunabilmiş surları, (i.ö.ıv.yy) birbirini izleyen tüm uygarlıklara barınak sağlamıştır. Kentin kuruluş tarihi ile kesin bir bilgi yoktur ama Yunan tipi yontulardan kentin(i.ö.vıı yy.) sıralarında Helenleşmeye başladığı bilinmektedir. Kent Roma döneminde anıtsal zenginliğe ulaşmıştır. Geç antik çağda Bizanslılar da Kariayı yeniden
canlandırmışlardır. Bu dönemde kent Piskoposluk Merkezi olmuştur.
Kentte ilk madeni para yapımı m.ö.ıı.yy dan başlayarak Roma İmparatorluk dönemine dek sürmüştür.Madeni paralar üzerinde görülen kısa etekli, elinde çift ağızlı balta ve kalkan tutan tanrı kabartması, yerel Karia tanrılarındandır. Kentin baş tanrısı Zeus Khrysaordur.
Osmanlı dönemi(xvıı.yy.)da kenti gezen Evliya Çelebi, Seyahatnamesinde “mamur abadan, safi bağlık ve bahçelik” bir köy olarak bahseder.
Antik dönemde eski yunanda Olympia yöresinde başlanan Olimpiyat oyunları şölenlerine Keramosdan katılan Polites isimli sporcu, ünü kent sınırlarını aşan en ünlü Keramosludur. Aynı gün içinde stadium, dialos ve uzun mesafe koşularının tümünü birden kazanmıştır.

 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
 
 
  Gezi Ekibi ve Fotoğraflar : Mehmet Gölebatmaz - Eyyüp Gölebatmaz  - Bilal Süren
                                         9 Mart 2008  ve  23 Mayıs 2010 tarihlerinde gezilmiştir
 
 
 

Site tasarımı - site içindeki bilgiler ve fotoğraflar tamamen didimli.com ekip çalışması sonucunda ortaya çıkmıştır, izinsiz alıntı yapılamaz...