İasos Antik Kenti
     
 

   Milas'a 28 km uzaklıktaki  Kıyıkışlacık Köyü içerisindeki üç tarafı denizle çevrili bir yarımada üzerine kurulmuştur. Mandalya körfezinde, Güllük'ün karşı kıyısında bulunan İasos, Kıyıkışlacık (Asınkurin) köyünün bulunduğu yarımada ve çevresinde kurulmuş küçük bir yerleşim bölgesi. Efsaneye göre M'ilen döneminde Argos'tan gelen topluluklar tarafından kurulan İasos, önceleri bir adaymış. Zamanla alüvyonların dolmasıyla yarımada haline gelen kente en eski yerleşimin, M.Ö. 3.binin sonuna kadar uzandığı saptanmış. Antik kente ait önemli yapılar bu yarımada üzerinde yer almaktadır. Büyük sur, su kemerleri, mezarlar ile balık pazarı olarak adlandırılan yapı ise sur dışında yer almaktadır.

   Liman Liman ağzında yer alan kule mendirek kulesi olup bir ortaçağ yapısıdır. Karşıtı olan kule Yıkılmıştır. Kullandıkları çağlarda her iki kule arasına zincir gerilmek suretiyle istenmeyen tekneler limana alınmazdı.

     Agora Kent meclisi olarak kullanılan yapı daire biçimli orkestra ve onun arkasında yer alan dört merdivenle üç bölüme ayrılmıştır. Oturma sıralarının altı tonozlarla desteklenmiştir. Agoranın doğu köşesinde 17 x 13 m. boyutlarındaki önü sütunlu dikdörtgen planlı yapı Caesareon olarak tanımlanır. Agora içinde yapılan kazılarda elde edilen buluntular Orta Bronz Çagı'na kadar gitmektedir. Agoranın etrafını saran stoalar bulunan yazıtlara göre M.S. 130 yıllarında yapılmıştır. Agoranın güney batı köşesindeki geniş düzlükte Artemis Astias TapınağI yer almaktadır. Tiyatro, kentin ortasında yer alan yükseltinin kuzey doğu yamacında kurulmuştur. Tiyatronun skene binası cephesi yaklaşık 61 m. dolayındadır.

 
     
 

  Bouleterion Agoranın güneyinde dikdörtgen biçiminde bir yapıdır. Yapımı, İasos'un Miletlilerin kontrolü olduğu dönem olan MS 1. yüzyıla dayanmaktadır. Birisi binanın kuzey tarafında, diğeri de binanın ön duvarında bulunan iki girişle toplantı odasına ulaşılabilmektedir. Bu bölümden dar bir geçit kullanılarak Agora stoasının doğusunda bulunan arşive ulaşılmaktadır. Binanın Roma döneminden kalan son hali Milet Bouleuterionu'na benzemektedir. Günümüzde bina duvarının kalıntıları, oturma bölümünün bazı parçaları ve kapalı koridor görülebilmektedir.

 
     
 
     
 
     
 
     
 
     

İASOS ANTİK KENTİNDE MOZAİKLER YOK OLUYOR

Burada tek suçlu gördüğümüz Kültür Bakanlığına sesleniyoruz

Sayın yetkililer;
  Binlerce yıllık tarihi güzelliklere sahip mozaikleri toprakta gömülü olduğu yerlerden çıkardınız, suya ve çamura teslim ettiniz, Madem bakımını yapmaya, korumaya gücünüz yetmiyordu bırakın oldukları yerde daha binlerce yıl bozulmadan kalsalardı.
    İtalyan kazı ekibi de bunlara dahil, gerçi onların çalışma şekilleri ve gizlilikleri de insanda tam bir soru işareti bırakıyor, Onlar gün ışığına çıkardıkları mozaiklerin korunmasından çok gün ışığına çıkardıkları ama bizim haberimiz olmayan eserlerin derdine düşmüş gibiler....
 

 
 

20 - 02 - 2005 tarihinde mozaiklerin durumu

     
     
 
     

16 - 04 - 2009 tarihinde mozaiklerin durumu

     
     

   Gezi Ekibi ve Fotoğraflar : Mehmet Gölebatmaz, Eyyüp Gölebatmaz  - Bilal Süren       Gezi Tarihi :  2005 yılı itibari ile her yıl gezilmektedir.

 
 

Site tasarımı - site içindeki bilgiler ve fotoğraflar tamamen didimli.com ekip çalışması sonucunda ortaya çıkmıştır, izinsiz alıntı yapılamaz...