Bibassos  -  Bybassios ( Apollon Tapınağı )
 

Datça Yarımadası, Emecik köyü yakınlarında bulunan Apollon Kutsal Alanı, 1998 yılından beri T.C. Kültür Bakanlığı adına, Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından Alman Bilimsel Araştırma Kurumu ile işbirliğinde ve Gerda-Henkel Vakfı katkıları ile kazılmaktadır. Kutsal Alandaki kazılar Yukarı Teras, Hellenistlik Dor Tapınağı ve Aşağı Teras2ta yoğunlaşmıştır. Antik yazar Herodotos'un eserinde Dorların toplanarak Apollon adına düzenledikleri ritüellerin yapıldığı yer olarak bahsedilen Triopion için uygun konumda yer almaktadır. Yukarı Teras'taki çalışmalar yüzeyde görülen Dorik mimari elemanlara ait yapılanmanın anlaşılmasına yönelik olarak yürütülmüştür.
  1999 Yılında Yukarı Teras'ta yapılan kazılarda Erken Bizans Dönemine ait bir Büyük Bazilika ortaya çıkarılmıştır. Bazilika orijinalde 20,3m x 14m boyutlarında, üç neftli bir plana sahiptir. Doğusunda içten yuvarlak, dıştan beş cepheli bir apsisi, batısında ise bir narteksi vardır. Orta Bizans Çağı'nda Bazilika, orta neft bölümünde 9,95m x 4,40m boyutlarında küçük bir kiliseye dönüştürülerek büyük değişikliğe uğrar.
  Çalışmaların ikinci önemli amacı olarak, 1998 yılında güney cephesi açılmaya başlanan Hellenistlik Anıtsal Yapı tümüyle kazılmıştır. Hellenistlik Anıtsal planlı 6 x 11 sütunlu bir stylobatıve üç krepisten oluşan bir krepidoması bulunan geleneksen bir Dor Tapınağı olduğu anlaşılmıştır. Alt Teras'ta yapılan çalışmalarda Anıtsal Yapı'nın güney temenos duvarı ile ilişki kurulmasına olanak veren ve Kutsal Alan2ın kuruluş aşamasından itibaren stratigrafik bulguların elde edilmesinde önemli sonuçlar sağlanmıştır.
  Kazı sonuçları, ele geçen zengin buluntular ile Apollon Kutsal Alanı'nın Datça yarımadası arkeolojisi için ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmıştır. 

Bilgiler Kutsal Alan önündeki tanıtım levhasından alınmıştır

 
 
     
 
     
 
     
 
     
     
     
     
     
     
     
     

  Gezi Ekibi ve Fotoğraflar : Eyyüp Gölebatmaz  - Bilal Süren       Gezi Tarihi :  04 Ekim 2010

 
 

Site tasarımı - site içindeki bilgiler ve fotoğraflar tamamen didimli.com ekip çalışması sonucunda ortaya çıkmıştır, izinsiz alıntı yapılamaz...