ADRAMYTTEION ANTİK KENTİ  ( Ören )
 

 M.Ö. 1443 yılında  ilk kez MYSIA bölgesi halkı tarafından inşa edilmiş olan antik kent, Antik Çağda ADRAMYTTEION (Edremit)’a bağlı olarak kalmış ve tarih boyunca da ADRAMYTTEION veya ADRAMYTTUM adları ile birlikte anılmıştır. ADRAMYTTEION adı Lidya Kralı KREZÜS’ün kardeşi ADRAMYS’ten kaynaklanmaktadır.
Antik Kent Adramytteion

Latince Adramyttion olarak gösterilen Ören (Eski Edremit) sahildeki Karataş mevkiinden başlayarak 8 kilometrelik bir daireyi kaplayan alanda kurulmuştur. Şehir Mysie bölgesinin Edremit Körfezinde bulunan en eski Anadolu şehridir. Ören civardaki o dönemin önemli şehirleri olan Troya, Pergamon (Bergama), Tep şehirleriyle birlikte aynı zamanda kurulmuştur. (M.Ö. 422 yıllarında)

Ören, Truva ve Bergama yolu üzerinde olması nedeniyle sık sık istilalara uğradığından bugün çok az Tarihi Eser kalıntısına rastlanması da buna bağlanmaktadır.

Eski Edremit (Adramytteion) M.Ö. 1124-M.Ö. I000 yılına kadar Aiol’ların sömürgesi olmuştur. Truva Savaşlarından sonra bütün bu çevre Lydya’ lıların eline geçmiş, daha sonra Büyük İskender şehri ele geçirmiştir. Büyük İskender’in ölümünden sonra Bergama Krallığına bağlanan şehir M.Ö. 241 yılından itibaren 109 yıl körfezin en önemli şehri olup Bergama’ya dahi rakip gösterilmiştir. M.Ö. 132 yılında Bergama Krallığı ile birlikte Eski Edremit’te Romalıların eline geçer.


Romalılar Devrinde Şehir Kültür bakımından önemli bir yerde bulunmaktaydı. Aristo, Politeiai adlı eserinde Eski Edremit’in Anayasasından bahsetmiştir. Bu tarihlerde bütün Truva-Edremit Yüksek mahkemesinin idaresi altında bulunuyordu. Milattan sonra ise Mysie’nın bilhassa Edremit Körfezi çevresi Burhaniye merkez halindedir.

 
     
 
     
 
     
 
     
 
 
  Fotoğraflar : Eyyüp Gölebatmaz - Bilal Süren   18 Mayıs 2010
 

Site tasarımı - site içindeki bilgiler ve fotoğraflar tamamen didimli.com ekip çalışması sonucunda ortaya çıkmıştır, izinsiz alıntı yapılamaz...