Antik Kentler
 

Bölgemizdeki Antik Kentler

İnanıyorum ki pek az kişi antik kalıntıların önünden merakı uyanmadan geçebilir. Bölgemiz, Antik dönem kalıntılar açısından şaşıracak derecede zengindir.  Apollon Tapınağı emsallerine oranla devasa bir yapıya sahiptir.
Felsefenin doğduğu kent Milet, antik çağın bilgesi Bias'ın yaşadığı kent Priene sadece bir saat uzaklıkta bulunmaktadır. Bu kentlerin yanı sıra yakın bölgemizde var olan seksene yakın antik kent ve noktayı didimli.com ekibi olarak sizler için gezdik ve fotoğrafladık.

Sitemizde bulunan antik bölgelerin çoğunun fotoğraflarını başka hiçbir kaynakta bulamayacağınızdan emin olabilirsiniz.

Galerimizdeki Antik Kent Fotoğrafları
didimli.com  gezi ekibi tarafından görüntülenmiştir.

Kaynak göstermek sureti ile
dilediğiniz fotoğrafı kullanabilirsiniz


  İONİA KENTLERİ

  Akaların İon kavmi tarafından milattan önce 1200'de Batı Anadolu'da oluşturulan bir medeniyettir. Batı Anadoluda kabaca Gediz Nehrinden, Küçük Menderes Nehirlerine kadar ki kıyı bölgesine İonya adını vermiştir. 
  Şehir devletleri halinde yaşamışlardır. 12 şehir devletinden oluşan bir birlik oluşturmuşlardır. Bu şehirler sırasıyla Miletos, Myus, Priene, Efes, Kolophon, Lebedos, Teos, Erythria, Klazomenia, Phokia Samos ve Khios kentleridir. Smyra aslında Aiol birliğinde iken daha sonradan ionlaşmıştır. Halikarnos ise Dor birliğinden atılınca, İon birliğine girmiştir.   >>> devamı

 
  didimli.com tarafından gezilen İon Kentleri 
         
Ephesus   Erythrai   Klazomenai   Kolophon   Milet   Myus
                     
               
Priene   Metropolis   Teos            
                     

  KARİA KENTLERİ

 Karia Güneybatı Anadolu'da ana hatlarıyla günümüzdeki Büyük Menderes Nehri güneyi, Muğla ili kuzey kısımları ve içerideki bölgeye denk gelen coğrafyanın eski çağlardaki ismi. Bölgenin oluşumu eski Yunan kavimlerinin Anadolu'nun Ege kıyılarında koloniler kurmaya başlamalarından öncesine dayanmaktadır ve bir uygarlık düzeyi yaratmış olan Karialıların Anadolu'nun bir yerli halkı olduğu konusunda tarihçiler arasındaki mutabakat genişlemektedir.

 
  didimli.com tarafından gezilen Karia Kentleri 
         
Afrodisias   Alabanda   Alinda   Amyzon   Bargylia   Euromus
                     
         
Harpasa   Herakleia   Hillerima   Hydai   İasos   Keramos
                     
         
Kyon   Leodikia   Nysa   Orthosia   Stratonikeia   Tralleis
                     

  AİOL KENTLERİ

Günümüzde İzmir ilinin kuzey kesimi ile Midilli adasını kapsar. Güneyini Gediz (Hermos) nehri, kuzeyini Bakırçay ( Kaikos), batısını Çandallı körfezi, doğusunu Yunt dağı ile Dumanlı dağı sınırlar. Anadolu'nun yerli halklarından Lelegler ve Pelasglar'ın yaşadığı bu bölgeye adını, XI. Yy.da kuzey Yunanistan'ın Thesalia ve Boiotia bölgelerinden gelmeye başlayan Aioller vermişlerdir. VIII. Yy. sonlarında dinsel ağırlıklı bir birlik kurarlar. Ortak kült alanları, Gryneion'daki Apollon Kutsal Alanı'dır.  Aioller şiire ve müziğe düşkünlükleriyle tanınırlardı. 

 
  didimli.com tarafından gezilen Aiol Kentleri 
             
Adramytteion   Kyme   Magnesia   Notion   Pitane    
                     

  LELEG KENTLERİ

Lelegler hakkında bilgi veren ilk en önemli kaynak ünlü tarihçi Herodot... Onun anlattığına göre eski Yunanlılar Miletos'a ilk geldiklerinde burada Karialılar bulunuyordu. Giritliler ona "Karialılar'm eskiden adalarda oturduğunu destanlarda adı geçen Girit Kralı Minos'a bağlı bulunduklarını ve daha o zamanlarda bile 'Lelegler' diye anıldıklarını" kendi masalsı bilgilerinden aktarmışlardı. Tarihçinin Giritlilerin ağzından yaptığı bu aktarmanın önemi daha sonra aynı bilgiyi Karialılar'm ağzından da yapmış olmasında yatıyordu. Herodot yapıtında Lelegler'le Karialılar arasında hiçbir ayrım gözetmemişti. Üstelik yapıtının bir yerinde "Karialılar'a eskiden Leleg denildiğinden de söz etmişti.

Lelegler çok eski bir dönemde yaşadıkları için bunlar hakkındaki tüm veriler antik yazar ve tarihçilerin verdiği bilgilere dayanıyor. Günümüz kazılarında her ne kadar Miken ağırlıklı seramikler çıkıyorsa da kimi uzmanlar Miletos'un da Lelegler tarafından kurulduğunu savunuyor. Bütün bunların yanında Lelegler'i ilginç yapan en önemli konu kireçsiz ve harçsız yapılarının tüm izlerinin binlerce yıl sonra bile hala izlerinin sürülebiliyor olması... Günümüz batı kültürüne kaynaklık ettiği öne sürülen Eski Yunan uygarlığının tüm baskısına rağmen bunların silinememiş olduğu gözleniyor.

Lelegler hakkında ilk ve temel bilgileri veren Herodrot "Şu üç şeyi onlar bulmuşlar ve Yunanlılar da onlardan almışlardır" deyip başlıyor anlatmaya... "Savaş başlığının üzerine konan sorguç kalkan üzerine işaretler kazımak bize onlardan geçmiştir. Kalkanı tutmak için kulp yapmak da yine onların buluşudur. O zamana kadar kalkan elle kulpundan tutulmaz boyundan geçirilen bir kayışla sol omuz üstüne alınır ve böyle kullanılırdı..."

 

  didimli.com tarafından gezilen Leleg Kentleri
 

                   
Myndos                    
                     

  TROAS KENTLERİ
 
  didimli.com tarafından gezilen Troas Kentleri
 
                 
Assos   Lekton                
                     

 LYDİA KENTLERİ
 
  didimli.com tarafından gezilen Lydia Kentleri
 
                 
Tripolis   Thyateira                
                     

  FRİGYA KENTLERİ
 
  didimli.com tarafından gezilen Frigya Kentleri
 
                     
Hierapolis                    
                     

  MYSİA KENTLERİ
 
  didimli.com tarafından gezilen Mysia Kentleri
 
               
Apollonia ad Rhy.   Pergamon Akropol   Perg. Asklepion            
                     

  TAPINAKLAR
 
  didimli.com tarafından gezilen Tapınaklar
 
         
Apollon Didyma   Apollon Klaros   Apollon Bibassos   Apollon Smintheus   Labranda   Artemis Tapınağı
                     
                     
Lagina                    
                     

  ANTİK NOKTALAR
 
  didimli.com tarafından gezilen Antik Noktalar
 
               
Belevi Anıt Mezarı   Gümüşkesen   Poseidon Sunağı   Teke Kale   Allionai   Tamarmara
                     
                 
Prehistorik Res.    Manastırlar   Bafa Kale             
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site tasarımı - site içindeki bilgiler ve fotoğraflar tamamen didimli.com ekip çalışması sonucunda ortaya çıkmıştır, izinsiz alıntı yapılamaz...